VES Blog Uncategorized Hóa đơn điện tử là gì? Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?

Nguồn Internet

Theo định nghĩa tại Thông tư số 32/2011:

+ Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

+ Hóa đơn điện tử được áp dụng để thay thế các loại hóa đơn sau:

– Có thể sử dụng cho: Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu

– Hóa đơn khác gồm: Tem, vé, thẻ, Phiếu thu tiền bảo hiểm, phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

– Ngoài ra có thể áp dụng cho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Căn cứ pháp lý

  1. Luật

Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)

  1. Nghị định

+ Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về Hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

+ Nghị định 26/2007/NĐ-CP về Chữ ký điện tử.

  1. Thông tư

+ Thông tư 32/2011/TT-BTC về Khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử.

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC về Hướng dẫn Hóa đơn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Căn cứ theo điều 7 thông tư 32/2011/TT-BTC:

  1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

+ Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử (Mẫu 1. Phụ lục)

+ Hóa đơn mẫu dạng điện tử được ký số giống như gửi cho KH gửi qua đường điện tử. In bản thể hiện của Hóa đơn điện tử.

+ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu 2. Phụ lục)

  1. Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đến CQT quản lý trực tiếp:

+ Doanh nghiệp nộp bản cứng đến Cơ quan thuế.

+ Nộp qua mạng trong trường hợp iHTKK tương thích.

Điều kiện sử dụng 

Mục 2 điều 4, thông tư 32 về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử quy định:

+ Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

+ Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

+ Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

+ Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

 Nguồn: https://vesjsc.vn

Related Posts

0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *