VES Blog Văn bản pháp luật Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2018 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *